Манай компани нь барилгын чиглэлийн мэргэжилтэй ажилчидыг байнгын нээлттэй ажлын байранд урин ажлын байраар ханган ажиллахад бэлэн байна. Цаашид Эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, эх орны бүтээн байгуулалтанд өөрийн хувь нэмрээ оруулах зорилго-доо хүрэхийн төлөө манай хамт олон урам зоригтой ажиллах болно.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Барилга, орон сууц
үйлдвэрлэл

Дэлгэрэнгүй

CYSQ усан суурьтай будаг худалдаа
Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны
түрээс

Дэлгэрэнгүй