Үр тариа боловсруулах үйлдвэрийн барилга

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум 1-р багийн нутагт Канто Монгол ХХК-ны захиалгаар үр тариа боловсруулах 5750м2 талбайтай үйлвэрийн барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчээр барилгын ажлыг эхлүүллээ.